About

"אנחנו מלמדים את ילדינו לשחות כדי שיהיו בטוחים יותר בסביבת מים.

למה אנחנו לא מלמדים אותם הגנה עצמית מעצימה כדי שיהיו בטוחים יותר בסביבת אנשים?"

 

Yehudit Zicklin-Sidikman, CEO

Our Mission

מניעת אלימות מינית, רגשית ופיזית באמצעות תכניות חינוכיות של הגנה עצמית ואומנויות לחימה מעצימות, המקנות כלים להעלאת הביטחון, לגילוי החוסן האישי, למימוש חופש הבחירה, לניהול עימותים ולהתמודדות עם מגוון מצבי סיכון.

Our Vission

עמותת אל הלב מאמינה כי חינוך להגנה עצמית מעצימה הוא דרך מרכזית למימוש אחת מזכויות האדם הבסיסיות ביותר- הזכות לכבוד וביטחון, ומבקשת לתרום לקיומה של חברה בה לכל אחת ואחד יש נגישות מלאה למידע ולכלים למניעת אלימות ולצמצום השלכותיה.

 

אז איך אנחנו פועלות לפתרון הבעיה ולהגשמת החזון?

מאז 2003 אנחנו בונות מערך ארצי דינמי ומתפתח תמידית של הכשרה, הדרכה, פיתוח תכניות, חינוך והסברה. התכניות עוסקות בצמצום ומניעת אלימות פיזית, מינית, רגשית וכלכלית המופנית כלפי ילדים, נוער, נשים, אנשים עם מוגבלויות וקשישים מכל מגזרי החברה הישראלית.

כיום פועלת העמותה בקרב במסגרת מאות ארגונים, רשויות מוניציפאליות, חברות עסקיות, עמותות ומוסדות חינוך, בריאות ורווחה, ומבקשת לתרום ליצירת חברה המכבדת את זכותו של כל אדם לחיים, לחירות ולביטחון אישי.

"אל הלב" היא גם הנציגה הישראלית ומובילת התנועה הגלובלית ל'הגנה העצמית מעצימה' ועוסקת ביצוא הידע והמומחיות שצברה בהכשרות בינלאומיות בבחינת "תיקון עולם".

We Need Your Support Today!